Wykonawca kontynuował prace projektowe oraz roboty terenowe

W tygodniu 16 2018 r. Wykonawca kontynuował prace projektowe oraz roboty terenowe w zakresie:

  • aktualizacji mapy do celów projektowych

  • raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko

  • operatów wodno-prawnych.

W dniu 17.04.2018 r. Wykonawca zakończył badania terenowe prowadzone w ramach uzupełniających badań geologicznych.

23 kwietnia 2018