Tydzień 52/53 2020 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Roboty w tym okresie będą prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej – montaż słupów oświetleniowych na Łącznicy Kępno Wschód oraz w km 5+250 do 5+700
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
4 stycznia 2021