Tydzień 51 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 20 000 m3)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.8 – deskowanie, betonowanie ścianki zaplecznej P2 nitka lewa
  • WS-10.1 –deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka w osi 2
  • WS-10.5- izolacja fundamentów w osi 1
  • PHZM-03 – zbrojenie, deskowanie skrzydeł wlotu i wylotu przepustu, betonowanie płyty zespalającej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych –zakończono przebudowę kolizji ESN-02 km 9+146 S11, rozpoczęto przebudowę kolizji NN-01 km 5+500 S11 DP5599P, NN-04 km 7+930 S11 oraz NN-05 km 11+950 S11 DK11
  • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę wpustów B,D,E,F,G S11 w km 5+600 do 6+420, rozpoczęto budowę kolektora T S11 w km 5+271 do 5+325, wpustu T S11 w km 5+274 do 5+325 oraz kolektora B S11 w km 5+350 do 5+505
  • teletechnicznych- kontynuowano przebudowę kolizji T2 km 7+930 S11 sieci Orange, zakończono przebudowę kolizji TW1 w km 9+150 S11 sieci WSS
24 grudnia 2019