Tydzień 49 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 20 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3), humusowania skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 20 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – zasypka do wysokości drenażu podpory P1 i P3
 • WS-7.0 – zbrojenie i deskowanie płyty nitki lewej i prawej
 • WS-7.8 – betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej podpory P2 nitka prawa
 • WS-10.1 – deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka w osi 1
 • PHZM-03 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów wlotu i wylotu przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – kontynuowano przebudowę kolizji NN-02 km 5+700 S11 DP5599P, NN-03 km 5+94 S11 DG859643P
 • sieci wod-kan – zakończono przebudowę kolizji W3 w km 5+930 S11
 • kanalizacji deszczowej- rozpoczęto układanie wpustów B,D,E,F,G S11 w km 5+600 do 6+420
 • urządzeń melioracji wodnych – kontynuowano przebudowę zbieracza Z-12c km 10+300 do 10+590 S11 L
9 grudnia 2019