Tydzień 43 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu w km 6+700 do 7+100 ( ilość ok. 3 000 m3 )
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3) oraz budowy pasa technologicznego w km 10+500 do 10+800
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wymiany gruntu, wykopów w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – ułożenie betonu podkładowego pod konstrukcję murów oporowych w osi 1 i 3 oraz wykonanie zbrojenia i betonowanie fundamentów murów
  • WS-7.0 – betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1 (nitka prawa)
  • PHZP-02 – wykonanie zbrojenia oraz betonowanie fundamentów wlotu przepustu, kontynuacja izolacji prefabrykatów oraz fundamentów wlotu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – kontynuowano przebudowę kolizji SN-03 w km 11+270 S11
  • sieci wod-kan – rozpoczęto przebudowę na kolizjach W1 w km 5+600 S11, S1 w km 5+600 S11 oraz S2 w km 5+930 S11,
  • zakończono przebudowę kolizji S3 w km 5+930 S11 oraz S5 km 10+170 S11
28 października 2019