Tydzień 41 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie GWN w km 6+200 do 6+300 strona prawa (ilość ok. 400 m3) oraz wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w km 6+300 do 6+400 strona lewa (ilość ok. 1 200 m2 )
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie kontynuowania wykopów na węźle Kępno Wschód (ilość ok. 20 000 m3), budowy nasypów w km 7+100 do 7+600 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy pasa technologicznego w km 8+500 do 10+100
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania terenu w miejscu węzła Baranów, wykopów w km 11+600 do 11+800 (ilość ok. 3 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+200 do 11+500 (w ilości około 3 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – zakończenie montażu rusztowania i deskowania ustroju nośnego oraz rozpoczęcie zbrojenie ustroju nośnego
  • WS-7.0 –deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka P2 (nitka prawa) oraz betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej podpory przyczółka P2 (nitka lewa)
  • WS-7.8 –betonowanie fundamentu podpory P2 (nitka lewa), izolacji fundamentów podpór w osi 1 i 2, rozpoczęcie zasypki fundamentów podpór P1 i P2
  • PHZM-01 – betonowanie płyt przejściowych, kontynuacja zasypki przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – kontynuowano przebudowę kolizji SN-03 w km 11+270
  • teletechnicznych – kontynuowano przebudowę na kolizjach w km 10+216 – T4 sieć Orange oraz TIN2 sieć INEA
  • sieci wod-kan – rozpoczęto przebudowę kolizji S5 km 10+170 S11
15 października 2019