Tydzień 30 2018 r.

W dniu 26.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 13.

Głównym celem spotkanie było zatwierdzenie Projektu Budowlanego oraz Raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko.

Ponadto Wykonawca w tygodniu sprawozdawczym koncentrował się na uzupełnianiu Wniosku o wydanie Decyzji ZRID.

31 lipca 2018