Tydzień 28 2021 r.

Tydzień 28 ‘2021r.

Wykonawca w dniu 16 lipca 2021r. złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zawiadomienie o zakończeniu budowy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowania odcinka II obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Wykonawca uzyskał w dniach 08 do 14 lipca pozwolenia na użytkowanie obiektów mostowych w ciągu S11.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowe, oczyszczanie terenu.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS/PZ-6.6 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.0 prace porządkowe,
 • Obiekt WS-7.8 prace porządkowe,
 • Obiekt WS-10.1 nie prowadzono robot,
 • Obiekt WS-10.5 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.7 prace porządkowe,
 • Obiekt MS-10.9 prace porządkowe,
 • Obiekt PHZM-01 prace porządkowe,
 • Obiekt PHZM-02 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-03 nie prowadzono robót.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

20 lipca 2021