Tydzień 29 2019 r.

W okresie 15.07-20.07.2019 r. Wykonawca kontynuował realizację Robót przygotowawczych. Wycinka zieleni i zakrzewień, organizacja zapleczy budowy oraz przejazdów oraz transporty i rozładunki materiałów przebiegają zgodnie z planowanym przez Wykonawcę zaawansowaniem. W następnym tygodniu poza kontynuacją wymienionych prac Wykonawca planuje wznowienie tyczenia pasa drogowego i zakładanie osnowy geodezyjnej.

23 lipca 2019