Tydzień 1 2020 r.

Z uwagi na okres świąteczno- noworoczny ( tj. od 23.12.2019r. do 06.01.2020r.) roboty były realizowane w ograniczonym zakresie:

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu dociążającego

Roboty mostowe- nie prowadzono prac na obiektach.

W zakresie robót branżowych- nie prowadzono prace przy przebudowie kolizji.

7 stycznia 2020