Tydzień 1 2019 r.

Trwają prace projektowe nad opracowaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz branży przezbrojeniowej. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera komplet dokumentacji PW dla obiektów inżynierskich. Trwa ich weryfikacja przez Zespół Inżyniera.

14 stycznia 2019