Schemat przebiegu

Schemat przebiegu obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II od km ok. 5+292 do km ok. 12+100

Mapa interaktywna