Zamawiający

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowanego przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 OPOLE
tel. (77) 401 63 00
fax (77) 454 44 68
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 ZAWIERCIE
tel./fax (32) 67 15 307
e-mail: biuro.kepno@intercor.eu

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

INKO Consulting Sp. z o.o.
Ul. Józefa Marcika 25D/2
30-443 KRAKÓW

MOSTY KRAKÓW Spółka Akcyjna
Ul. Jana Dekerta 18
30-703 KRAKÓW

Biuro Inżyniera Kontraktu

ul. Przemysłowa 8
63-600 KĘPNO
e-mail: obwodnickepna2@inkoconsulting.pl