Złożenie wniosku

W dniu 22.12.2017 r. Wykonawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych.

22 grudnia 2017