Wystąpienie wykonawcy

W dniu 08.10.2017 r. Wykonawca wystąpił do instytucji i zarządców (w zakresie branży drogowej, obiektów inżynierskich oraz ochrony środowiska) o wydanie warunków technicznych i uzgodnień

8 października 2017