Wypisy z rejestru gruntów

W tygodniu 49 Wykonawca uzyskał wypisy z rejestru gruntów

7 grudnia 2017