Wykonawca prowadził prace związane wprowadzaniem do Projektu Budowlanego

W tygodniu 22 2018r. Wykonawca prowadził prace związane wprowadzaniem do Projektu Budowlanego (wszystkich branż) oraz Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko uwag Inżyniera i Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca przygotował Wniosek o wydanie Pozwoleń Wodnoprawnych oraz prowadził prace nad przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną.

5 czerwca 2018