Wykonawca prowadził prace projektowe oraz roboty terenowe

W tygodniu 15 2018 r. Wykonawca prowadził prace projektowe oraz roboty terenowe w zakresie:

  • aktualizacji mapy do celów projektowych

  • uzupełniających badań geologicznych

  • raportu ponownej Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko

  • operatów wodno-prawnych.

Trwa weryfikacja Wstępnego Projektu Budowlanego przez zespół Inżyniera.

17 kwietnia 2018