Wykonawca kontynuował Prace Projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego

W tygodniu 20 Wykonawca kontynuował Prace Projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego w zakresie:

  • branży drogowej

  • obiektów inżynierskich

  • odwodnienia pasa drogowego i kanalizacji deszczowej

  • oświetlenia pasa drogowego

  • przebudowy kolizji sanitarnych, elektrycznych oraz sieci gazowych

  • rozbiórki budynków.

Ponadto Wykonawca przystąpił do przygotowania planu BIOZ oraz materiałów na Naradę Koordynacyjną.

22 maja 2018