Wykonawca kontynuował opracowywanie Projektów oraz przygotowanie wniosku na Naradę Koordynacyjną

W tygodniu 24 2018 r. Wykonawca kontynuował Prace Projektowe w zakresie opracowania Projektu Budowlanego, Projektu Podziału Nieruchomości oraz przygotowaniem wniosku na Naradę Koordynacyjną.

W ramach przygotowania Wniosku na Naradę Koordynacyjną Wykonawca wystąpił o wydanie opinii do następujących instytucji:

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

  • Ministerstwa Zdrowia

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

  • Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

19 czerwca 2018