Wstępny Projekt Budowlany oraz Opinia Geotechniczna

W dniu 30.03.2018 r. Wykonawca złożył do Inżyniera i Zamawiającego Wstępny Projekt Budowlany oraz Opinię Geotechniczną (Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego).

W tym samym dniu Wykonawca przekazał do Inżyniera zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Projekt Robót Geologicznych.

4 kwietnia 2018