Tydzień 9 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie nasypu (ilość ok. 3 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – zasypka i budowa drenaży za przyczółkami podpory 1 i 2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • WS-7.8- zasypka przyczółków podpory 1 i 2
 • WS-10.1- zasypka przyczółków podpory 1 i 2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • MS-10.7- betonowanie przyczółka w osi 1, deskowanie przyczółka w osi 2
 • MS-10.9- wykop i wymiana gruntu pod fundament oraz beton podkładowy i zbrojenie fundamentu podpory P1, deskowanie i
 • betonowanie fundamentu podpory P2, zbrojenie i deskowanie przyczółka w osi 2, zasypka fundamentu w osi 2, izolacja fundamentu w osi 2
 • WD-11.9- betonowanie korpusu podpory w osi 1, zbrojenie korpusu podpory w osi 3, betonowanie słupów w osi 2- etap II, zasypka fundamentu podpory P3 oraz izolacja fundamentów

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej- rozpoczęto budowę wpustu M w km 10+200 do 10+560
 • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę na kolizjach W1 w km 5+600 S11, S1 w km 5+600 S11
2 marca 2020