Tydzień 8 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.0 – zasypka i budowa drenaży za przyczółkami podpory 1 i 2
  • WS-7.8- betonowanie ścian oporowych nitki prawej w osi 1 i 2, izolacja przyczółków i murów oporowych
  • WS-10.1- betonowanie fundamentu murów oporowych w osi 1 i 2
  • MS-10.7- deskowanie korpusu przyczółka w osi 1
  • MS-10.9- deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P2, zasypka fundamentu podpory P1 w osi 2, izolacja fundamentu w osi 2
  • WD-11.9- betonowanie fundamentu podpory P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory w osi 1, betonowanie słupów w osi 2- etap I, zasypka fundamentu podpory P1 i P2 oraz izolacja fundamentów

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora B w km 5+530 do 5+500, budowę wpustu H, wpustu J i K w km 7+380 do 7+840 oraz wpustu T w km 5+274 do 5+325
  • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę na kolizjach W1 w km 5+600 S11, S1 w km 5+600 S11
24 lutego 2020