Tydzień 8 2019 r.

W dniu 21.02.2019 r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Techniczna nr 18. Spotkanie miało charakter podsumowujący prace projektowe nad PW branży drogowej, mostowej i konstrukcyjnej – ekrany akustyczne. Podczas spotkania przyjęto ostateczne stanowisko do uwag Zamawiającego i Inżyniera do Projektów Wykonawczych.

28 lutego 2019