Tydzień 7 2021 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie.

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:
• branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej – montaż słupów oświetleniowych – Węzeł Baranów

W związku z wydaniem w dniu 10.02.2021r. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu „Zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania wiaduktu WD-5.8 nad drogą S11”, w dniu 19.02.2021r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej DP5599P oraz drodze gminnej nr 859643P Krążkowy, umożliwiająca przejazd nowym odcinkiem drogi DP5599P Kępno – Mikorzyn.

22 lutego 2021