Tydzień 7 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 6 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie humusowania skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.0 – budowa murów oporowych w osi 1 i 2
  • WS-7.8- wykop i betonowanie fundamentu- nitka prawa w osi 1 i 2
  • MS-10.9- beton podkładowy oraz zbrojenie fundamentu podpory P2
  • WD-11.9- zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory P1, zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 oraz betonowanie słupów w osi 2- etap I

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora B w km 5+530 do 5+505, oraz wpustu B, D, E, F, G w km 5+600 do 6+420 oraz rozpoczęto budowę wpustu H, kolektora H w km 6+600 do 7+100 oraz wpustu J i K w km 7+380 do 7+840
17 lutego 2020