Tydzień 6 2019 r.

Trwa okres projektowania. Zespół Inżyniera zakończył prace nad weryfikacją Projektów Wykonawczych branży drogowej, mostowej oraz przezbrojeniowej. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad PW kanalizacji deszczowej, melioracji, oświetlenia drogowego, zieleni drogowej oraz PW docelowej organizacji ruchu. Trwa opracowywanie przez Wykonawcę specyfikacji STWiORB dla branży drogowej i mostowej. Specyfikacje w zakresie branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej zostały przekazane do przeglądu Inżyniera wraz z PW.
W dniu 08.02.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 16. Wykonawca przedstawił postęp prac w miesiącu styczniu oraz plan prac projektowych na kolejny miesiąc. Omówione zostały także bieżące sprawy administracyjne.

20 lutego 2019