Tydzień 52 2019 r.

Z uwagi na okres świąteczno- noworoczny ( tj. od 23.12.2019r. do 06.01.2020r.) roboty były realizowane w ograniczonym zakresie:

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu w km 6+700 do 7+100 (w ilości 20 000 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 ( w ilości 10 000 m3)

Roboty mostowe – nie prowadzono prac na obiektach.

W zakresie robót branżowych – nie prowadzono prace przy przebudowie kolizji.

7 stycznia 2020