Tydzień 50 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 15 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 20 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – betonowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej i prawej
 • WS-7.8 – deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu podpory P2 nitka lewa
 • WS-10.1 – betonowanie korpusu przyczółka w osi 1, deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka w osi 2
 • WS-10.5- deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P1
 • PHZM-03 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wlotu i wylotu przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – zakończono przebudowę kolizji NN-02 km 5+700 S11 DP5599P, NN-03 km 5+94 S11 DG859643P, NN-03a km 5+921 S11 DG859643P oraz kontynuowano przebudowę kolizji ESN-02 km 9+146 S11, ułożono rury osłonowe kolizji ESN-02a km9+146 S11
 • kanalizacji deszczowej- kontynuowano układanie wpustów B,D,E,F,G S11 w km 5+600 do 6+420
 • teletechnicznych- kontynuowano przebudowę kolizji T2 km 7+930 S11 sieci Orange
16 grudnia 2019