Tydzień 5 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania oraz wykonania nasypu w obrębie obiektu WS-7.0
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopu (ilość ok. 5 000 m3) nasypu (ilość ok. 5 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.8 – betonowanie płyty ustroju nośnego- nitka lewa i prawa
  • WS-10.1 – zbrojenie ustroju nośnego
  • WS-10.5- deskowanie i zbrojenie podpory w osi 2
  • MS-10.7- zbrojenie korpusu przyczółka w osi 1 i 2, zasypka fundamentów podpory P1, izolacja fundamentu w osi 1
  • MS-10.9- wbijanie grodzic tymczasowych podpory P1 i P2
  • WD-11.9- wykop i beton podkładowy podpory P2
  • PHZM-03 –betonowanie płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora K L02 0+264
3 lutego 2020