Tydzień 48 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (75 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp (betonowanie podwaliny pod umocnienia stożków) oraz montaż schodów skarpowych
  • WS-7.0 – montaż barier na skrzydłach obiektu
  • WD-7.8 – montaż barier na skrzydłach obiektu
  • MS-10.7 – humusowanie skarp oraz montaż barier na skrzydłach obiektu
  • MS-10.9 – humusowanie skarp oraz montaż barier na skrzydłach obiektu
  • WD-11.9 – humusowanie skarp oraz montaż balustrad na zabudowie chodnikowej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku J (km 7+150-7+900), K (km 7+350-7+900) oraz P (km 10+600-10+950)
1 grudnia 2020