Tydzień 48 2018 r.

Wykonawca kontynuuje prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi (branża drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz przezbrojenia sieci). PW dotyczący przebudowy uzbrojenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w dalszym ciągu oczekuje na uzgodnienie z gestorami sieci. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera PW przebudowy sieci gazowej i trwają prace nad jego weryfikacją.
Dnia 30.11.2018r. Wykonawca wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o prolongatę terminu do 17 grudnia 2018r. celem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

5 grudnia 2018