Tydzień 47 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania warstwy zasadniczej wraz ze zbiornikami, wykopu w km 5+300 do 5+400 (ilość ok. 5 000 m3), budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 5 000 m3), budowy warstwy wzmacniającej C3/4
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania, wymiany gruntu, wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – deskowanie i betonowanie ścian murów oporowych w osi 1, deskowanie ścian murów oporowych w osi 3
 • WS-7.0 – betonowanie poprzecznicy ustroju nośnego- podparcia belek typu T, montaż łożysk w osi 1 i 2
 • WS-7.8 – betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej P1 nitka lewa
 • WS-10.1 – wykonanie wykopu, ułożenie betonu podkładowego, zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory P1
 • WS-10.5 – zbrojenie fundamentu podpory P2
 • PHZP-02 – betonowanie płyty zespalającej, izolacja skrzydeł i płyty zespalającej
 • PHZM-03 – wykonanie wykopu i wymiana gruntu pod posadowienie przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – rozpoczęto przebudowę kolizji NN-02 km 5+700 S11 DP5599P oraz NN-03 km 5+94 S11 DG859643P
 • teletechnicznych – kontynuowano przebudowę kolizji T1 w km 5+600 S11 oraz kolizji T1 w km 5+900 S11 – sieć Orange
 • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę kolizji W3 w km 5+930 S11
25 listopada 2019