Tydzień 46 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wymiany gruntu, wykopów w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – deskowanie poprzecznicy ustroju nośnego- podparcia belek typu T
 • WS-7.8 – deskowanie i zbrojenie korpusu podpory przyczółka w osi 1 (nitka lewa)
 • WS-10.1 – wykonanie wykopu, ułożenie betonu podkładowego, zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory P2
 • WS-10.5 – zbrojenie fundamentu podpory P2
 • PHZP-02 – wykonanie zbrojenia, betonowanie skrzydeł wylotu przepustu, izolacja prefabrykatów i fundamentów wlotu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – rozpoczęto przebudowę kolizji SN-02 w km 9+146 S11, kontynuowano przebudowę kolizji SN-PKP-02 w km 10+560 S11
 • teletechnicznych – rozpoczęcie przebudowy kolizji T1 w km 5+600 S11 oraz kolizji T1 w km 5+900 S11 – sieć Orange
 • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę kolizji W3 w km 5+930 S11
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy zbieracza Z-12b w km od 10+300 do 10+590 drogi S11 P
19 listopada 2019