Tydzień 45 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania Łącznika Baranów, wymiany gruntu, wykopów w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.0 – betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1 (nitka lewa)
  • WS-7.8 – betonowanie korpusu podpory przyczółka w osi 1 (nitka prawa)
  • WS-10.1 – wykonanie wykopu i ułożenie betonu podkładowego pod fundament P2
  • PHZP-02 – wykonanie zbrojenia oraz betonowanie skrzydeł wlotu przepustu, wykonanie zbrojenia płyty zespalającej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – kontynuowano przebudowę kolizji SN-PKP-02 w km 10+560 S11
  • sieci wod-kan – kontynuacja przebudowy na kolizjach W1 w km 5+600 S11, W2 w km 5+930 S11 oraz W3 w km 5+930 S11
  • teletechnicznych – zakończono przebudowę kolizji T3 w km 9+053 – sieć Orange
  • urządzeń melioracji wodnych w zakresie wykonania zbieracza Z-12b w km od 10+300 do 10+590 drogi S11 oraz zbieracza Z-12a w km 10+560 S11
13 listopada 2019