Tydzień 45 2018 r.

W dniu 9.11.2018 r. w nowej siedzibie Biura Inżyniera w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 odbyła się Rada Budowy nr 13. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił postęp prac projektowych w październiku oraz działania planowane na miesiąc listopad 2018r.
W okresie sprawozdawczym tj. 01 do 31.10.2018r. Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektów Wykonawczych branży drogowej, obiektów inżynierskich, budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Kontynuowane są również prace nad PW dotyczącym docelowej organizacji ruchu. Projekty Wykonawcze usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej oczekują na uzgodnienie z gestorami sieci.

14 listopada 2018