Tydzień 44 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu w km 5+300 do 5+400 ( ilość ok. 3 000) oraz budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 ( ilość ok. 3 000 m3 )
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 30 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3) oraz budowy pasa technologicznego w km 10+500 do 10+800
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania Łącznika Baranów, wymiany gruntu, wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 15 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 15 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 –zbrojenia fundamentów murów oporowych oraz sprężenia i iniekcji kabli ustroju nośnego
  • WS-7.0 – wykonanie deskowania i zbrojenia korpusu i ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1 (nitka lewa)
  • WS-7.8 – wykonanie deskowania i zbrojenia korpusu i ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1 (nitka prawa)
  • PHZP-02 – wykonanie zbrojenia i betonowanie fundamentów wylotu przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • urządzeń melioracji wodnych – wykonanie zbieracza Z-12a w km 10+560 drogi S11
  • elektroenergetycznych – zakończono przebudowę kolizji SN-03 w km 11+270 S11
  • sieci wod-kan – rozpoczęto przebudowę kolizji W2 w km 5+930 S11, kontynuowano przebudowę S1 w km 5+600 S11 oraz S2 w km 5+930 S11
5 listopada 2019