Tydzień 43 2018 r.

Trwa okres projektowania. W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych, Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla Robót Przezbrojeniowych).

30 października 2018