Tydzień 42 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu w km 6+100 do 6+200 ( ilość ok. 10 000 m3 )
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 20 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy pasa technologicznego w km 10+100 do 10+500
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania terenu w miejscu węzła Baranów, wykopów w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 10 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 10 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – zakończenie zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego
 • WS-7.0 – kontynuowanie deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka w osi 1 (nitka prawa)
 • WS-7.8 – kontynuowanie zasypki fundamentów podpory P2
 • PHZM-01 – zakończenie izolacji płyt przejściowych i płyty zespalającej oraz zasypki przepustu
 • PHZP-02 – wykonanie wykopu i ułożenie betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu, montaż prefabrykatów skrzynkowych, rozpoczęcie izolacji prefabrykatów

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – zakończono przebudowę na kolizjach SN-01b w km 8+070 S11 oraz SN-01a w km 7+900 S11 (przy DW482), kontynuowano przebudowę kolizji SN-03 w km 11+270 S11
 • teletechnicznych – zakończono przebudowę na kolizjach w km 10+216 – T4 sieć Orange oraz TIN2 sieć INEA
 • sieci wod-kan – zakończono przebudowę kolizji S5 km 10+170 S11, rozpoczęto przebudowę na kolizjach S3 w km 5+930 S11 oraz S2 w km 5+930 S11
22 października 2019