Tydzień 42 2018 r.

W dniu 19.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 15. Wykonawca omówił zakres prac zrealizowanych w tygodniu sprawozdawczym oraz zaprezentował plan działań przewidzianych do realizacji w tygodniu 43.
W dniu 18.10.2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Projektanta, odbyło się spotkanie poświęcone uwagom Urzędu do Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do Wniosku o wydanie Decyzji ZRID.
Zamawiający poinformował, że w dniu 15.10.2018 r. Wykonawca ratowniczych badań archeologicznych przystąpił do wykopalisk na 3 stanowiskach.

19 października 2018