Tydzień 41 2018 r.

Trwa okres projektowania.
W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych, Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla robót przezbrojeniowych)

16 października 2018