Tydzień 40 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy i zagęszczania nasypu (ilość ok. 20 000 m3) oraz GWN w km 6+200- 6+300 (ilość ok. 400 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania terenu w km 10+100 do 10+500 wykopów na węźle Kępno Wschód (ilość ok. 40 000 m3), budowy nasypów w km 7+100 do 7+600 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy pasa technologicznego w km 7+500 do 8+500 (ilość ok. 7 000 m3)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania terenu w miejscu węzła Baranów, wykopów w km 11+600 do 11+800 (ilość ok. 10 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+200 do 11+500 (w ilości około 7 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
  • WS-7.0 – deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P2 (nitka prawa) oraz deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka P2 (nitka lewa)
  • WS-7.8 – betonowanie fundamentów podpory P1 (nitka lewa) oraz P2 (nitka prawa)
  • PHZM-01 – betonowanie płyty zespalającej, kontynuacja zasypki przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – kontynuowano prace na kolizji SN-03 w km 11+270 oraz zakończono przebudowę SN-04 w km 11+950
  • teletechnicznych – rozpoczęto prace na kolizjach w km 10+216 – T4 sieć Orange oraz TIN 2 sieć INEA
  • urządzeń melioracji wodnych w zakresie wykonania zbieracza Z-12c w km 10+300 do 10+590 drogi S11 oraz zakończono wykonanie zbieracza Z-22 w km 11+040 drogi S11.
7 października 2019