Tydzień 40 2018 r.

W dniu 05.10. 2018r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 12.
W czasie spotkania zebrani omówili postęp prac zrealizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu.
Wykonawca zaprezentował również plan działań na miesiąc październik.
Inżynier Rezydent poinformował, że od dnia 02.11.2018r. zostanie uruchomione biuro Inżyniera w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 (I piętro).

10 października 2018