Tydzień 4 2021 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie.

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:
– branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej – montaż słupów oświetleniowych, układanie kabla zasilającego – Węzeł Kępno Wschód
– branża instalacyjna – przebudowa sieci wod-kan:

  • kolizja W4 w km 7+925
  • kolizja S4 w km 7+925
1 lutego 2021