Tydzień 4 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu z transportem na nasyp
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10 000 m3) nasypu w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 2 000 m3), humusowania skarp i rowów oraz odhumusowania
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 3 000 m3) oraz nasypu w km 11+000 do 11+500 (ilość ok. 3 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – budowa murów oporowych w osi 1
 • WS-7.8 – beton fundamentu muru oporowego nitki lewej w osi 1 i 2, montaż belek ustroju nośnego- nitka lewa i prawa, zbrojenie płyty ustroju nośnego
 • WS-10.1 – montaż belek ustroju nośnego
 • WS-10.5- deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej podpory P1
 • MS-10.7- wykop, beton podkładowy, zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory P1, betonowanie oraz zasypka fundamentu podpory P2, izolacja fundamentu w osi 2
 • WD-11.9- wykop i beton podkładowy podpory P1 i P3
 • PHZM-03 –beton podkładowy i zbrojenie płyt oraz zasypka przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora J S11 w km 7+140 do 7+340 oraz kolektora J na łącznicy L04 0+210, rozpoczęto budowę kolektora K L02 0+264 oraz wpustu A i C – Droga powiatowa DP5599P
27 stycznia 2020