Tydzień 37 2018 r.

W tygodniu sprawozdawczym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego (branży drogowej, obiektów inżynierskich, robót branżowych), Specyfikacji Technicznych (dla przebudowy kolizji), Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Przedmiaru Robót (dla robót przezbrojeniowych).

18 września 2018