Tydzień 35 2021 r.

Tydzień 35 ‘2021r.

W dniu 31.08.2021 zgodnie z Warunkami Kontraktu Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.

1 września 2021