Tydzień 35 2019 r.

Wykonawca realizował roboty drogowe przy wykopach wraz z transportem materiału na nasyp oraz prowadzono budowę nasypów na sekcji I km5+270 do 7+118 w ilości ok 15000 m3 oraz sekcji II km 7+118 do 10+590 w ilości ok. 20000 m3. Ponadto kontynuowano prace przy budowie dróg technologicznych i serwisowych.
Prowadzono roboty mostowe na obiektach:

  • WD-5.8 – zbrojenie korpusów przyczółków podpór P1 i P3 oraz słupów podpory P2, izolacja i zasypka fundamentów
  • WS-7.0 – wykonano wykopy pod fundamenty podpór P1 i P2
  • PHZM-01 – zbrojenie wlotu i wylotu przepustu oraz betonowanie fundamentów skrzydełek.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie urządzeń melioracji wodnych – zbieracz Z-08 oraz Z-09 w km 7+320 drogi S11.

3 września 2019