Tydzień 33 2021 r.

Tydzień 33 ‘2021r.

W dniu 16.08.2021r. nastąpiło przejęcie Robót przez Zamawiającego i dopuszczenie do ruchu odcinka II Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.
Przed oddaniem do ruchu, na terenie inwestycji w obrębie węzła Kępno Wchód odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy przy udziale władz RP (m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera), parlamentarzystów, lokalnych samorządowców, dyrekcji GDDKiA O/Opole i GDDKiA O/Poznań, przedstawicieli Wykonawcy (INTERCOR Sp. z o.o.) i Inżyniera (INKO Consulting Sp. z o.o. / Mosty Kraków S.A.) oraz zaproszonych gości.
Wydarzenie to było relacjonowane przez media m.in. TVP Poznań, POLSAT, TVN 24, PAP, Radio SUD z Kępna, Tygodnik Kępiński. W celu zaprezentowania informacji o zrealizowanej inwestycji do dyspozycji przybyłych dziennikarzy zostali wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy którzy przedstawili szczegółowy zakres inwestycji oraz przekazali przygotowane broszury informacyjne zawierające informacje o zrealizowanym Kontrakcie.

18 sierpnia 2021