Tydzień 33 2019 r.

Wykonawca kontynuuje realizację Robót przygotowawczych dla inwestycji. Kontynuowano odhumusowanie pasa drogowego dla trzech sekcji trasy ekspresowej. W dalszym ciągu Wykonawca prowadził roboty dla obiektu WD-5.8 polegające na zbrojeniu fundamentu. Rozpoczęto roboty związane z budową przepustu PHMZ-01 – wykonano wykop i wykonano beton podkładowy pod fundament. W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje rozpocząć prace dla obiektu MS-PZ-6.6.

21 sierpnia 2019